Over ons


Een beetje geschiedenis…

…van Fotoclub Plaza over Fodiak Geraardsbergen en Appelterre naar… Fotografencollectief Appelterre vzw.

Drie vrienden die elkaar regelmatig opzochten om samen hun gemeenschappelijke hobby, de fotografie, te beoefenen, besloten een fotoclub op te richten. Wij schrijven oktober 1978, de plaats: de ‘Plaza’ te Geraardsbergen. Vandaar ook de eerste clubnaam: Fotoclub Plaza. Toen het ‘geboortehuis’ wegens plaatsgebrek moest worden verlaten stelde het toenmalige stadsbestuur van Geraardsbergen het oud gemeentehuis van Onkerzele ter beschikking als clublokaal. De club werd tevens omgedoopt tot Fodiak Geraardsbergen.

Op 1 mei 1981 werd het eerste fotosalon geopend in de parochiezaal te Onkerzele. Gedurende drie dagen stelden negen leden een 80-tal foto’s tentoon.

1983 werd een keerpunt in de ontwikkeling van onze vereniging. Naast het salon te Onkerzele werd op voorstel van Hedwig D’Haeseleer voor het eerst tentoongesteld in de Ninoofse deelgemeente Appelterre-Eichem. Deze tentoonstelling was inzake publieke belangstelling meteen een schot in de roos. Deze dubbeltentoonstelling werd ingericht tot 1986.

Door de afnemende publieke belangstelling in Onkerzele en het tanende ledenaantal werd op initiatief van de toenmalige ondervoorzitter Hedwig D’Haeseleer, door het bestuur beslist een infovergadering te beleggen in café Jempi te Appelterre, met als doel te peilen naar de werving van potentiële nieuwe leden. Men hoopte op die manier voldoende interesse te wekken om met een onderafdeling in Appelterre te starten en de club zo een nieuw elan te geven.

Deze beslissende vergadering op dinsdag 27 mei 1986 loste de gespannen verwachtingen van het bestuur volledig in, want de opkomst was meer dan bevredigend te noemen. Enkele weken later was het ledenaantal immers met 16 nieuwkomers gestegen! Aanvankelijk werd nog beurtelings te Onkerzele en te Appelterre vergaderd, maar toen de leden uit het Geraardsbergse één na één afhaakten, werd besloten de clubwerking volledig naar de Ninoofse deelgemeente over te brengen.

In december 1987 hield Fodiak Geraardsbergen definitief op te bestaan en werd Fodiak Appelterre een feit. Het lokaal werd gevestigd in café Jempi aan het station te Appelterre en op 14/10/1986 werd de vereniging erkend als lid van de Ninoofse stedelijke cultuurraad. In 1994 werd het lokaal overgebracht naar café ‘t Withof.

Tijdens de vergadering van 26 januari 2007 werd op voorstel van voorzitter Hedwig D’Haeseleer en met eenparigheid van stemmen de naam van onze vereniging gewijzigd in Fotografencollectief Appelterre.

Doordat de uitbating van café-restaurant ‘t Withof in augustus 2007 tijdelijk werd stopgezet, zagen we ons genoodzaakt uit te kijken naar een nieuw lokaal. Wij kozen voor het parochiaal centrum Pax, een logische keuze, vermits ons jaarlijks fotosalon er reeds plaats vond.

Op 18 september 2014 werd het collectief een vzw.

FOTOGRAFENCOLLECTIEF APPELTERRE vzw is in eerste instantie een vriendenclub, waar in een gemoedelijke sfeer wordt gestreefd naar kwaliteit en vernieuwing, de voornaamste doelstellingen van onze werking.

Hedwig D’Haeseleer,
Voorzitter.